«Plastic»

«Plastic – historier om plastbåten” er tittelen på Vest-Agder-museets årbok 2011 som er et ledd i museets satsing på plastbåter og plastbåtindustrien. Her finner du syv artikler om plastbåter, plastbåtprodusenter og plastbåtbedrifter. Velkommen til et dykk i en spennende del av Sørlandets historie!

Den første plastbåten ble produsert i Norge i 1953. I de neste tiårene preget plastbåtindustrien regionens industri-, arbeids- og fritidsliv i stor grad. Lenge var plastbåtindustrien større på Sørlandet enn noen andre steder i Norge. I årene rundt 1970 var produsenter fra Sørlandet de største leverandører av plastbåter i Europa. I løpet av plastbåtindustriens storhetstid var flere tusen mennesker involvert i produksjonen.

Sjøfart, kystkultur og industrihistorie er noen av kjerneområdene i forsknings- og formidlingsarbeidet ved Vest-Agder-museet. Det er et naturlig valg å se nærmere på plastbåter. I årboka har vi samlet noen av historiene om hvordan plastbåtindustrien satte sitt preg på Sørlandet.

Syv artikler følger noen av de første produsentene gjennom plastbåtens stortid, fra slutten av 1950-årene til midten av 1980-årene:

Liv Ramskjær: ”Fri for vedlikehold”. Nye plastmaterialer revolusjonerer båtproduksjonen
Kathrin Pabst: Herbert Waarum, plastbåtens far
Per Grimsgaard: Selco og Fjord Plast – to eksporteventyr
Thorunn Lunde: «Plasten i Høllen»
Ingrid Juell Moe: Kricamara Jalokijo
Thor Gunnar Hansen: Fjord diplomat og ”Polly Ester”. Tidlige plastbåter fra Mandal
Inge Eikeland: Troll-bilens far og Lista Plast
Arild Johannessen: En gigant som havarerte

Årboka kan kjøpes for kr. 249,- ved museet eller hos flere bokhandlere over hele Sørlandet.

Vest-Agder-museet er i gang med å bygge opp et kildearkiv knyttet til temaet plastbåt. Det består hittil av brosjyremateriell, arkiver etter flere
Ta gjerne kontakt hvis du har en gammel plastbåt, har arbeidet i plastbåtindustrien eller har opplysninger som kan være av interesse for prosjektet vårt!

«Plastic» kan kjøpes hos de fleste bokhandlere på Sørlandet, men også bestilles fra Vest-Agder-museet.

 

Vennligst vent, men vi laster produkter...