«Plastic» historier om plastbåten

Forside Plastic 2011

«Plastic – historier om plastbåten” er tittelen på Vest-Agder-museets årbok 2011 som er et ledd i museets satsing på plastbåter og plastbåtindustrien. Her finner du syv artikler om plastbåter, plastbåtprodusenter og plastbåtbedrifter. Velkommen til et dykk i en spennende del av Sørlandets historie!

Den første plastbåten ble produsert i Norge i 1953. I de neste tiårene preget plastbåtindustrien regionens industri-, arbeids- og fritidsliv i stor grad. Lenge var plastbåtindustrien større på Sørlandet enn noen andre steder i Norge. I årene rundt 1970 var produsenter fra Sørlandet de største leverandører av plastbåter i Europa. I løpet av plastbåtindustriens storhetstid var flere tusen mennesker involvert i produksjonen.

Sjøfart, kystkultur og industrihistorie er noen av kjerneområdene i forsknings- og formidlingsarbeidet ved Vest-Agder-museet. Det er et naturlig valg å se nærmere på plastbåter. I årboka har vi samlet noen av historiene om hvordan plastbåtindustrien satte sitt preg på Sørlandet.

«Plastic – historier om plastbåten” kan kjøpes i Odderøya museumshavn, hos flere bokhandlere over hele Sørlandet eller bestilles fra Vest-Agder-museet.

Syv artikler følger noen av de første produsentene gjennom plastbåtens stortid, fra slutten av 1950-årene til midten av 1980-årene:

  • Liv Ramskjær: ”Fri for vedlikehold”. Nye plastmaterialer revolusjonerer båtproduksjonen
  • Kathrin Pabst: Herbert Waarum, plastbåtens far
  • Per Grimsgaard: Selco og Fjord Plast – to eksporteventyr
  • Thorunn Lunde: «Plasten i Høllen»
  • Ingrid Juell Moe: Kricamara Jalokijo
  • Thor Gunnar Hansen: Fjord diplomat og ”Polly Ester”. Tidlige plastbåter fra Mandal
  • Inge Eikeland: Troll-bilens far og Lista Plast
  • Arild Johannessen: En gigant som havarerte

Vest-Agder-museet er i gang med å bygge opp et kildearkiv knyttet til temaet plastbåt. Det består hittil av brosjyremateriell, arkiver etter flere plastbåtprodusenter.

Ta gjerne kontakt hvis du har en gammel plastbåt, har arbeidet i plastbåtindustrien eller har opplysninger som kan være av interesse for prosjektet vårt!

Les mer om museets arbeid med plastbåthistorie her.
Plastic 1 Bok Vest-Agder-museet
Plastic 1 boka fra Vest-Agder-museet.