Plasten i Søgne og With-båtene – Foredrag i Odderøya museumshavn

25. mai kl 00:00-21:00

Temaet for siste foredrag i Historier i et museum før sommeren, torsdag 25. mai, blir Plasten i Høllen eller KMV Plastindustri som var det offisielle navnet.

Vi får besøk av Per Tomas Govertsen. Som sønn til disponent Peder Govert Govertsen, som ledet fabrikken fra den ble etablert og fram til nedleggelsen, er han oppvokst med historien til plastbåtfabrikken og de mange båtmodellene som ble sendt ut fra fabrikken.

Sted: Odderøya museumshavn, Nodeviga, Kristiansand
Når: Torsdag 25. mai kl. 19 (dørene åpner kl. 18.30)

I løpet av ca. 30 år ble det produsert over 30.000 plastbåter i Høllen i Søgne. Over halvparten ble eksportert til en rekke land i Europa, til Afrika, USA, Canada og Grønland.

10-fots With er kanskje den mest kjente båten som ble produsert i Høllen. Hele 10.000 eksemplarer så dagens lys før bedriften ble avviklet i 1992.

Plasten i Søgne og With-båtene.
Plasten i Søgne og With-båtene.