Orden på stoffene

Foto: Eirin Breie, Vest-Agder-museet

Selv de vakreste stoffer kan settes i system. Nå er Vest-Agder-museet i gang med jobben på Sjølingstad Uldvarefabrik. 

På Sjølingstad Uldvarefabrik finnes et lager med prøver av de fineste stoffer, alle produsert på fabrikken. Stoffprøvene er heftet inn i små bøker og på framsiden står det skrevet med gullskrift: Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal. Disse stoffprøvebøkene ble sendt til forhandlere som så bestille inn sesongens töi, enten det var frakketöi, kjoletöi eller kanskje sportstöi.  Skiftende trender gjorde at Uldvarefabriken stadig utviklet nye typer tøy. Da kunne forhandlerne sende inn de gamle stoffprøvebøkene i bytte mot nye prøvebøker for de siste kolleksjonene av stoffer.

 

Foto: Eirin Breie, Vest-Agder-museet

 

Mange av de gamle prøvebøkene er tatt vare på og lagret på Sjølingstad Uldvarefabrik. Samlingen av prøvebøker har oppstått i løpet av mange tiår og var en naturlig del av fabrikkens drift.  Stoffprøvene var derfor hverken ryddet eller sortert, og noen komplett oversikt over stoffprøvene fantes ikke. Nå har Vest-Agder-museets registratorer sortert alle stoffprøvebøkene. Totalt viste det seg å være 2029 bøker, og 556 unike typer bøker med ulike sammensetninger av stoffer. Prøvebøkene fra Sjølingstad viser omfanget av og variasjonen av stofftyper som er produsert på Uldvarefabriken i løpet av det siste århundret. Stoffprøvene viser også hvordan tøyenes mønster og farger har endret seg etter siste mote i nærmere hundre år. Nå vil hver av de unike prøvebøkene registreres i museets gjenstandsdatabase og gjøres tilgjengelig for alle interesserte på nettstedet Digitalt museum.

 

Foto: Eirin Breie, Vest-Agder-museet