Odd Bakkan til minne

Odd Bakkan, tur i tømmerrenna 2009. Foto Thorunn Lunde

Nylig mottok vi på Setesdalsbanen den triste meldingen om at Odd Bakkan (88 år) var gått bort. Odd Bakkan var i mange år ansatt på jernbanen, blant annet på Setesdalsbanen.Etter at Setesdalsbanen ble museumsjernbane, tjenestegjorde han også som frivillig. For han selv var det nok en spesiell opplevelse da han som 78-åring var med på første toget da sporet til Røyknes ble gjenåpnet i 2004. Han hadde vært med på siste turen i 1962, den gang for å hente skinner i forbindelse med at Setesdalsbanens spor skulle rives umiddelbart etter nedleggelsen.

De siste årene var Odd Bakkan en trofast besøkende på Setesdalsbanens kjøringer, og da var det alltid hyggelig å slå av en prat med han om Setesdalsbanen.

Men ikke bare var Odd Bakkan en god kilde til historier til banen. For meg ble han også en viktig informant om historien til Steinsfoss tømmerrenne. Odd Bakkan var en av to arbeidskarer som våren 1952 hadde jobben med å stikke renna. Deretter startet de arbeidet med å bygge renna fra Steinsfoss. Etter hvert som de jobbet seg oppover, ble «verkstedsområdet» flyttet opp til Kringsjå. Odd fortalte at han til sammen hadde snekret 2500 av totalt 5000 krybber tømmerrenna ligger i!

Odd Bakkan, Kulturminnedagen 2009 Steinsfoss Tømmerrenne. Foto Thorunn Lunde

Odd fortalte meg også om en arbeidsdag under byggingen av tømmerrenna han aldri glemte: Været var blitt dårlig, og det var tordenvær på gang. Plutselig slo lynet slo ned i kraftstasjonen ved Kringsjå. Like etter kom et nytt lynnedslag, og denne gangen førte nedslaget til at 40 kg sprengstoff med elektrisk tenner eksploderte i en av kraftstasjonens tuneller ved Beihølen dam! Heldigvis kom de som jobbet i tunnelen seg ut i tide, trolig p.g.a. lynnedslaget ved Kringsjå, som ble et varsel om hvilket vær man hadde i vente.

Vi lyser fred over Odd Bakkans minne!