Nytt tak til gammelt bygg

Bygningsvern er en sentral oppgave og et av satsningsområdene for Vest-Agder-museet som til sammen har ansvar for rundt hundre gamle verneverdige bygninger. Disse skal tas vare på for ettertiden og har et stadig behov for restaurering og reparasjon. Nå er turen kommet til Festningsgata 16 på Kristiansand museum. I disse dager får bygningen både nytt tak og ny pipe.


Bygningen med adresse Festningsgata 16 var opprinnelig to separate hus som begge ble bygd på 1700-tallet. Senere ble de slått sammen til ett bygg, og siden 1950-tallet har bygget utgjort en del av Bygata på Kristiansand museum.

Taket på bygningen er dekket av enkeltkrommet takstein i rød tegl, som har vært den vanligste taksteinstypen i Norge. Helt siden 1700-tallet har det blitt produsert teglstein i Norge, også i Kristiansand der steinen ble produsert blant annet på teglsteinsverket på Tangen.
5.

Det som nå skjer med Festningsgata 16, er at bygningen får nytt undertak samt nye vindskier. Det brukes kun materiale av furu, som er det vanligste bartreet på Sørlandet og dermed det som har blitt mest brukt i husbygging gjennom tidene i dette området.

Samtidig med at Festningsgata 16 får nytt undertak, byttes også ødelagt eller dårlig takstein ut. De «nye» taksteinene er hentet fra museets eget lager av gammel takstein av god kvalitet. Museet er stadig på jakt etter mer gammel takstein som kan brukes i restaureringen av gamle og verneverdige bygg.

4.
Festningsgata 16 har to piper, en i hver del av huset. Den ene av disse pipene skal nå tas ned og settes opp igjen med ny murstein. Piper som ikke er i bruk vil etter hvert bli ødelagte. Dette på grunn av at all murstein tar til seg vann, som ikke vil fordampe siden pipa aldri blir varmet opp. Etter hvert vil frosten få steinen til å sprenges. Denne prosessen oppstår enda raskere dersom det er brukt murstein av dårlig kvalitet.

Det er dette som er tilfellet med den ene pipa i Festningsgata 16. Da bygget ble satt opp på museet på 1950-tallet var den originale pipa så ødelagt at den måtte settes opp på nytt. Dessverre ble stein av lavere kvalitet benyttet og pipa er nå i en slik tilstand at den må byttes ut i sin helhet.

Til slutt vil festningsgata 16 få nye takrenner. Det skal lages tradisjonelle takrenner i sink. De lages med meterlange nedløp, akkurat slik man kunne se på bygningene i Kristiansand i tidligere tider.