Nytt aktivitetshus i Nodeviga

En intens prosjektperiode er ved å være over, og den 24. september 2014 vedtok et enstemmig bystyre i Kristiansand detaljreguleringsplanen for Odderøya museumshavn. Det skal bygges aktivitetshus, og uteområdet skal legges til rette for kulturformidling og aktiviteter tilpasset både liten og stor.

Av Agnete Kjellin

Totalentreprenør for utbyggingen er Kaspar Strømme AS, Kristiansand, og byggearbeidene starter i 1. november. Nå står Vest-Agder-museet foran åtte spennende måneder med byggeaktivitet og interessante faglige utfordringer knyttet til konsept og innhold.
1. juli 2015 fjernes stillasene, og den 25. åpner vi dørene for de første besøkende.

A10 4 2 perspektiv 2_NodevigaFront på det nye aktivitetshuset. Tegning: Amtedal & Hansen arkitektkontor AS.

A10 4 1 perspektiv 1_NodevigaAktivitetshusets bakside mot vest. Tegning: Amtedal & Hansen arkitektkontor AS.

nye perspektiv juni 2014 3_Page_2

Sett fra sjøsiden. Tegning: Amtedal & Hansen arkitektkontor AS.

nye perspektiv juni 2014 3_Page_1_Nodeviga