Nyresnes, Lindesnes

Nyrenes kanonstilling. Foto Endre Wrånes.

Under andre verdenskrig regnet den tyske okkupasjonsmakten Spangereid som et potensielt landgangsmål ved en alliert invasjon. Her var strender for landsetting og veiforbindelse for videre framrykning.

Den sentralt beliggende Njerveåsen ble bygget ut som kystforsvarsverk ved Spangereid allerede fra 1941. Anlegget ble videre utbygget i 1942-43 og utstyrt med en 5 cm stridsvognkanon til bruk mot landgangsfartøyer og ilandsatte stridsvogner. I 1943 satte tyskerne opp ytterligere en 5 cm kanon (5 cm KwK) på Nyresnes, lenger ute i Njervefjorden.  Denne typen våpen ble hentet fra tyske Panzer III stridsvogner som trengte å oppgradere bevæpningen i møte med mer moderne sovjetiske stridsvogntyper på østfronten. De demonterte kanonene ble gjenbrukt som strandskyts i forsvarsverk langs kysten av Norge og på kontinentet. Anlegget på Nyresnes ble bygget ut med ei brakke for innlosjering av mannskaper og to fjellanlegg som gjorde det mulig for soldatene å bevege seg relativt trygt mellom brakka og kanonstillingen. Forsvarsverket på Nyresnes er av enklere karakter enn Njerveåsen, men kanonstillingen, fjellanlegg, beskyttelsesmurer for brakke og enkle skytestillinger er bevart.

Kart Nyresnes 1943 – 45.