forsvarsverk lindesnes spangereid

Nyresnes, Lindesnes

Under andre verdenskrig regnet den tyske okkupasjonsmakten Spangereid som et potensielt landgangsmål ved en alliert invasjon. Her var strender for landsetting og veiforbindelse for videre framrykning.

Les mer…

Kart over Njeveåsen i perioden 1941 - 1945. Tyske forsvarsinnretninger.

Njerveåsen, Spangereid, Lindesnes

Anlegget på Njerveåsen er ett av opprinnelig omkring 20 kystforsvarsanlegg (Widerstandsnest) på Agder som ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig for å kontrollere kyststripen mellom kystfortene.

Les mer…