Utstillingsåpning – «Unik og uniformert»

10. februar kl 13:00-12:53 | Lasaretthøyden, Odderøya

«Unik og uniformert» er en utstilling av et utvalg uniformer fra Bjørn Furuborgs samlinger, innkjøpt av Kristiansand kommune i 2015 og forvaltet av Vest-Agder-museet.

 10. februar kl. 13.00 åpner vi en utstilling på Lasaretthøyden på Odderøya der 25 utvalgte uniformer vises for publikum.

Unik og uniformert

«Unik og uniformert» er en utstilling av et utvalg uniformer fra Bjørn Furuborgs samlinger, innkjøpt av Kristiansand kommune. Utstillingen vises i Vest-Agder-museets lokaler på Lasaretthøyden på Odderøya.

Bjørn Furuborg fra Kristiansand antas å ha hatt en av Norges største private samlinger av ulike typer antikviteter. Kristiansand kommune kjøpte utvalgte deler av samlingen i 2015, deriblant 80 militære uniformer fra perioden 1890- 1990. Viktige historiske gjenstander ble dermed sikret i offentlig eie. Gjenstandene ble deponert hos Vest-Agder-museet som fikk faglig ansvar for formidling og forvaltning av dem. Uniformene er særlig interessante ut fra sitt lokale opphav. En stor del har vært eiet og i bruk av personer med tilknytning til Agder og Kristiansand. Dette er viktig i en museal sammenheng, når historien bak gjenstandene og de historiske epokene de representerer skal fortelles. Utstillingen «Unik og uniformert» viser 25 av uniformene fra samlingen.

Den tradisjonelle gjenstandsutstillingen med historiske uniformer har også et bakteppe som viser hvordan vi omgir oss med uniformer og underliggende uniformering i det daglige – gjennom hele livet. Er vi så unike som vi tror, eller er vi egentlig temmelig uniformerte?

Utstillingen vil være åpen hver søndag fra 11. februar – 18. mars, kl 12-16.
Gratis inngang åpningsdagen.