Ny giv for bygningsvernet

Det skjer mye på bygningsvernsida i museet i for tida. Vest-Agder-museet har tatt tak i vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen. I går hadde vi NRK på besøk.

I høst har Vest-Agder-museet hatt flere store restaureringsprosjekter på gang. Det er spesielt vedlikehold av tak museumshåndverkerne har drevet med. Så langt det lar seg gjøre, arbeides det etter antikvariske prinsipper. Museet arbeider målrettet med å samle og bygge opp kompetanse på bygningsvedlikehold og gamle restaureringsmetoder.

Se reportasje på NRK her.

Se andre artikler om bygningsvern på Vest-Agder-museets nettside her.

Toppfoto: Museumshåndverker Vegard Svarstad arbeider på fjøstaket på Eikentunet. Prosjektet er støttet av Stiftelsen UNI. Foto: Birgitte Sørensen.