Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Sjølingstad Uldvarefabrik deltar i en nasjonal gruppe for innsamling og dokumentasjon av tekstilindustri i Norge sammen med Norsk Trikotasjemuseum, Norsk Teknisk Museum, Moss by- og industrimuseum og Berger museum.

I dag mottok de aller fleste museer i Norge en spørreundersøkelse på e-post. Her blir museene bedt om å se på sine samlinger og nærområder. Hva finnes i museenes arkiver av tekstilrelaterte gjenstander? Finnes det maskiner i museenes samlinger som har med tekstilproduksjon å gjøre, og hva skjedde i nærområdet på denne fronten? Vi håper å kunne lage en oversikt over «tekstilnorge» og gjøre denne spennende historien mer tilgjengelig for publikum.

Sjølingstad Uldvarefabrik vaskeriet