Vest-Agder-museets årbok – En festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard

Vest-Agder-museets årbok for 2013 er et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard i anledning hans 70-årsdag i mai. Museet ønsker å hedre Munksgaard for hans omfattende og solide museale virke. Boka har fått tittelen Museet til Odderøya. Den henspeiler på Munksgaards mangeårige engasjement for flytting av nåværende Kristiansand museum fra Kongsgård til en samlet sett mer tjenlig lokalitet. Årboka inneholder artikler med ulik tilknytning til jubilanten og museet. Eldre og yngre kolleger og venner hedrer Munksgaard med artikler som tar for seg noen av de mange fagfeltene han har arbeidet med. Rekkefølgen danner ei faglitterær løype fra artikler om jubilanten og hans tidligste arbeider på Vestlandet via arbeidet på Vest-Agder Fylkesmuseum/ Vest-Agder-museet Kristiansand på Kongsgård til Kvadraturen i Kristiansand. Fra et par av Munksgaards egne artikler går løypa videre til Odderøya med dens spennende botanikk, interessante historie, allsidige bruk og noen av Vest-Agder-museets planer.

Årboka kan kjøpes i museets nettbutikk eller ved å ta kontakt med Vest-Agder-museet.

Artiklene kan lastes ned her:

Eiliv Ulltveit Moe_ Jan Henrik Munksgaard

Nils Georg Brekke_ Tokt langs vestkysten

Berit Eide Johnsen_ Fra museets skattkammer

Frans Arne Stylegar og Niels Bonde_Kvadraturens eldste bevarte hus

Jan Henrik Munksgaard_ Kristi oppstandelsesbanner og dannebrog

Jan Henrik Munksgaard_ Om eldre håndverkere i Kristiansand

Per Arvid Åsen_Ballastplanter på Odderøya

Endre Wrånes_Odderøya 1940_1945

Inger Johanne og Knut Mæsel_En rusletur på Odderøya

John Olsen_Faglig og synlig på Odderøya

Jan Henrik Munksgaard_Publikasjoner 1971 2012