Museet på Odderøya

Museumsetableringen på Odderøya er Vest-Agder-museets største fellestiltak. Her skal det skapes et nytt museum, hvor ikke minst områdets maritime og militære historie vil få et annet fokus enn i dag.

I 2012 startet arbeidet med å etablere ei museumshavn i Nodeviga opp. Frem mot 2015 og Tall Ships Races, vil vi etablere flytende båtutstilling, aktiviteter for barn og unge både på sjøen og på land, samt realisere et flerbruksbygg, hvor vi kan tilby aktivitet og formidling for et bredt publikum. Dette er første fase i den publikumsrettede delen av museumsetableringen på øya.

Parallelt med arbeidet i museumshavna, og i samarbeid med fylkeskommune, Odderøyas venner og flere – skiltes og tilrettelegges noen av militæranleggene på øya. Disse representerer en stor tidsdybde og kan bli en stor attraksjon for byen.

Etter hvert skal museumshavna utvides og utvikles videre, og et nytt museumsbygg skal gi museet muligheter for å skape spennende utstillinger – eller være vertskap for nasjonale og internasjonale vandreutstillinger. I Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommunes likelydende politiske vedtak fra 2011 er det antydet en oppstart på formidlingsbygget i 2016.

Vest-Agder-museet er opptatt av å være en ressurs for området. Vi ønsker et godt samarbeid med de andre kulturaktørene på Odderøya og mener vår aktivitet vil bidra til å øke sentrums verdi som turistmål og attraksjon.

Les flere saker om Odderøya her.