Livet på Eiken

Husene Kristiansand museum
Bilde tatt av Elida Åsland

Nå blir det liv på Vest-Agdertunet igjen. Det skal lages klart til jordbruk med blant annet poteter og kløvereng som en del av prosjektet «Livet på Eiken».

Jordbruk har lenge vært en viktig del av livsnæringen til folket, og denne gårdsdriften blir mer utforsket på Vest-Agdertunet. Det har blitt gjort klart tre åkere for planting, en for poteter, en for kløver og en grønnsakshage. Før den mer motoriserte og automatiserte produksjonen av frukt og grønnsaker var det manuelt og tyngre arbeid. Man skal gjøre klart jordet, plukke stein og gjødsle. Etterpå skal det plates, lukes og plantene må få vann jevnlig. Noen grønnsaker kunne lagres, mens andre måtte bearbeides og syltes for å kunne vare gjennom vinteren.

Bilde tatt av Line Ørstavik

Disse tradisjonene er det viktig å ta vare på, og det er et av hovedmålene med prosjektet «Livet på Eiken». Nå i mai inviteres elever opp til tunet for å være med på å sette poteter. Mer om dette arrangementet kan finnes på https://www.vestagdermuseet.no/potetdag-pa-kristiansand-museum-setting/?t=1651449600.

 

Av Victoria M H