Ledige stillinger i veveriet på Sjølingstad

Sjølingstad Uldvarefabrik ble grunnlagt i 1894 og var i drift fram til 1984. I dag er Sjølingstad en levende museumsfabrikk, der vi fortsatt produserer ullvarer på de gamle maskinene. Vi har i dag to ledige stillinger i veveriet.

Dato: 6. november 2018.

Begge veveristillingene skal gjennom daglig vedlikehold, produksjon og dokumentasjon delta i arbeidet med å sikre at veveri, spoleri og possement til enhver tid er i orden og operativt. Det arbeides i et team på 3 personer som overlapper hverandre for å sikre overlevering av den gamle håndbårne kunnskapen.

Mer informasjon om de to stillingene finner du her:

Ledig 100 % stilling i veveriet på Sjølinstad Uldvarefabrik. Søknadsfrist 19. november

Ledig 50 % stilling i veveriet på Sjølingstad Uldvarefabrik. Søknadsfrist 19. november.

Velkommen som søker.

Einar trekker plissé på Sjølingstad Uldvarefabrik
Fra et tidligere prosjekt ved museumsfabrikken. Frans Schmidt og Einar Kristensen bommer av renning til veven.
Gransking av gammel prøvebok ved Sjølingstad Uldvarefabrik