Langs sporet

Et viktig satsningsområde for Setesdalsbanen de neste årene er grøfterens. Mose, sand, jord og stein skal fjernes fra grøftene langs sporet for å hindre utvasking av sporet.

På Setesdalsbanen har vi ikke bare en stor bygningsmasse, vogner og lokomotiver å holde i stand, også det 8 km lange sporet krever mye vedlikehold. Hvert år skiftes det rundt 200 sviller på sporet, skinnegangen justeres og kontrolleres og det ryddes langs linjen for kratt. Også området rundt selve sporet er det viktig å vedlikeholde. Langs store deler av sporet er det laget grøfter for å sende vannet som kommer som regn og som kommer fra bekker og fjell, bort fra sporet. Vannet ledes langs sporet og gjennom kulverter og ut på andre siden av sporet. Dersom grøftene er tette, ledes ikke vann bort fra sporet, men skylles opp i sporet og forårsaker at grusen som er pakket rundt svillene vaskes bort. Økt vannmengde i grusen øker også faren for frostskader i sporet. Grøfterens er derfor et viktig satsningsområdet i vedlikeholdsplanen for de neste årene.

Alt arbeidet foregår for hånd og det er mange kilo med masse som skal graves ut.

Jack Nielsen

Foto: Jack Nielsen