Lær industrihistorie på museumsfabrikken

I flere år har Sjølingstad Uldvarefabrik gjennomført skoletilbud for 8. trinn om den industrielle revolusjon. Ved å besøke den levende museumsfabrikken, et teknisk-industrielt kulturminne, skal elevene skal få kjennskap til den industrielle utviklinga og viktige endringer som følge av den.

Høsten 2023 gjennomfører vi skoleopplegg for 8. og 9. trinn gjennom Den kulturelle skolesekken i Agder. Vi tilpasser skoleopplegg om den industrielle utviklinga også for andre klassetrinn og for elever i videregående skole. Ta gjerne kontakt om det er aktuelt for din klasse.

Opplegget er todelt. Del en er en introduksjon til den industrielle revolusjon og omvisning i museumsfabrikken. Elevene får ei historisk innføring i den historiske utviklinga av tekstilmaskiner, endringer i arbeidsforhold m.m. Gjennom omvisninga følger elevene produksjonsgangen gjennom fabrikken og ser arbeidsprosesser og maskiner i bruk. Del to er et aktivitetsopplegg om vannkraft, kraftoverføring og damp. Elevene går opp til demninga bak fabrikken, de får lære om hvordan vannet ble stemmet tidligere og se hvordan vannet blir ledet inn i fabrikken. Elevene er også innom kraftstasjonen i fabrikken med turbin fra 1913. Elevene får teste bruk av kraft på modeller av vannhjul og dampmaskiner.

Vi kan ta imot to klasser samtidig. Hver klasse har opplegg for seg og bytter aktivitet etter å ha spist matpakker. Oppgavene løses gruppevis, klassen deles i fire grupper i forkant.

Mer informasjon finnes også i vedlegget under.

Last ned lærerveiledning: Læreveiledning Sjølingstad og industriell utvikling 2023

Sjølingstad Uldvarefabrik.
Lisa ved veven. Foto René Bjerregaard / Broadstone.


Ansatte på Sjølingstad Uldvarefabrik 1902