Kurs i nevertaking

I forbindelse med at Vest-Agder-museet skal restaurere taket på fjøset på Eikentunet ved Kristiansand museum, inviterer vi til et praktisk kurs i nevertaking i slutten av juni.

Taket skal legges på tradisjonelt vis med never og torv. Neveren må tas når bjørka slipper barken. Det skjer i løpet av en svært kort periode, kun tre-seks dager. Det er også vanskelig å si akkurat når dette skjer, men trolig like etter St. Hans. Vi får lære når et tre er klart til å tas, hvilke trær som egner seg til formålet, hvordan man tar av barken og hvordan den tørkes og lagres. Torgeir Haraldstad ved Agder Restaurering AS er leid inn for arbeidet med taket. Det er også han som er kursleder. Haraldstad har lang erfaring med taktekking og bygningsvernarbeid generelt. Kurset vil finne sted i Songdalen.

Kunne du være interessert i å delta i et slikt kurs, gi oss beskjed, så sender vi deg en melding på telefon et par dager før vi skal ut i skogen. Dette er altså ingen bindende påmelding.
Kurset er gratis. Vi tar med kaffe på termos og litt å bite i.

Ta kontakt med bygningsvernansvarlig Nils Magne Håkegård innen 12. juni dersom du er interessert: n.m.haakegaard@vestagdermuseet.no; tlf. 957 07 595.