Kurs i minneinnsamling – muntlig historie

12. januar kl 00:00-15:00 | Kristiansand

11. og 12. januar arrangeres kurset «Minnesamling med video» i regi Memoar – norsk organisasjon for muntleg historie. Kurssted er Vest-Agder-museets aktivitetsbygg i Odderøya museumshavn (Nodeviga, Kristiansand).

Målgruppen for kurset er museumsansatte, historielagsmedlemmer og andre profesjonelle eller frivillige som arbeider med lokal-, kultur- eller allmenn historie.

Fredag 11.1 varer kurset fra kl 09-16. På kvelden og lørdag 12.1 skal vi jobbe praktisk med med intervjuopptak, og deltakerne på kurset er velkomne til å være med på dette.

Kurset er en del av prosjektet «Krafttak for munnleg historie» (http://krafttak.memoar.no) Bakgrunnen er økt interesse for og fokus på  å samle inn, dokumentere arkivere og bruke muntlige kilder, både i museer og frivillig historiearbeid.

Hovedansvarlig for kurset er Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie. Medarrangører er Norsk industriarbeidermuseum, Norsk etnologisk gransking (NEG), Landslaget for lokalhistorie og Folkeminnesamlinga. Forelesere på kurset blir Bjørn Enes fra Memoar og Audun Kjus fra NEG

For mer detaljer se her: Krafttak. Memoar.no/Agder

Intervjuopptaka fredag kveld foregår på same stad som kurset. Det beste er om dei som skal intervjuast også kan koma dit på laurdag 12/1, men om naudsynt kan opptaksutstyret flyttast til andre stader i Agder

Både deltakere og andre er velkomne til å foreslå intervjuobjekt – viktige kjelder til den nære historia på Sørlandet. Send forslag til post@memoar.no

Kursavgifta på 300 kr. inkluderer lunsj. Deltakarar som melder seg inn i Memoar, norsk organisasjon for munnleg historie, får kurset gratis. Innmelding her.