Kortreist tak med lange tradisjoner!

Museets fjøs fra Eiken i Vest-Agder får denne høsten nytt tak. Dette er et tak tekka med bjørkenever og torv fra Vest-Agder.

Neveren legges med yttersida (den hvite siden) ned, antall lag avhenger av kvaliteten på neveren og hvor i landet neveren legges. I følge lokal tradisjon brukes 6-8 lag. Over neveren legges torv.

Taktekking, Eiken 2014, 01

For å hindre at never og torv glir ned fra taket monteres en furustokk nederst, torvholdstokken. Denne holdes fast med torvholdkroker av einer eller kroker smidd av jern. På dette taket brukes jernkroker, ofte gjenbrukte man jern til dette formålet, noe vi også ser på dette taket.

Taktekking, Eiken 2014, 06

Det legges to lag torv. Første lag med gresset ned, neste lag med gresset opp. Neveren holdes på plass med planker i påvente av neste lag med torv. Bildet viser Vest-Agder-museets nytilsatte museumshåndverker Vegard Svarstad som får opplæring i taktekking med torv.

Taktekking, Eiken 2014

Taket på Vest-Agdertunet blir tekka av tradisjonsbærerne Torgeir Haraldstad, Osmund Gaudestad og Øyvind Salamonsen. Det jobbes normalt sett på taket mandag til fredag mellom kl. 8 og 15 og skuelystne er velkommen til å se på prosessen, stille spørsmål og eventuelt dele sine erfaringer med bruk av torvtak.