Kåring av nytt museumsbygg!

13. juni kl 12:00-13:00 | Odderøya museumshavn

13. juni kl. 12.00 blir vinneren av arkitektkonkurransen kåret. Fem forslag skal bli til én vinner.

Arbeidet med å finne frem til det beste forslaget til nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet er snart kommet til veis ende. Av de 51 som ønsket å tegne bygget, var det fem som fikk muligheten. Nå skal vinneren i den gjeve konkurransen avsløres.

De fem finalistene er:

  • BIG – Bjarke Ingels Group og Element Arkitekter
  • Arkitektfirma Helen & Hard AS
  • Reiulf Ramstad arkitekter AS og VSO Consulting
  • Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki Ab
  • Transborder Studio AS

Konkurransen er anonym, og hvem som har tegnet hva er ikke kjent – og vil ikke bli bekjentgjort før etter at  konkurransen er ferdig.

Vinneren vil bli kåret i Odderøya museumshavn tirsdag 13. juni kl. 12.00.

Program:

Velkomst ved Vest-Agder-museets styreleder

Representant fra Norske Arkitekters Landsforbund

Tale ved juryleder, fylkesordfører Terje Damman

Juryens begrunnelse ved jurymedlem og sivilarkitekt MNAL Jan Støring

Kåring av vinner, vinner er til stede

Tale ved jurymedlem, ordfører Harald Furre

Her kan du se alle finalistene.

Velkommen!