Juryarbeidet godt i gang

Arbeidet med å finne frem til det beste forslaget til nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet er godt i gang. Av de 51 som ønsket å tegne bygget, var det fem som fikk muligheten. Nå skal en jury på åtte personer velge ut vinneren.

De fem firmaene som gikk videre fra del en av konkurransen var:

 • BIG – Bjarke Ingels Group og Element Arkitekter
 • Arkitektfirma Helen & Hard AS
 • Reiulf Ramstad arkitekter AS og VSO Consulting
 • Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki Ab
 • Transborder Studio AS

Konkurransen er anonym og hvem som har tegnet hva er ikke kjent – og vil ikke bli bekjentgjort før etter konkurransen er ferdig.

Juryen består av:

 • Terje Damman, leder av juryen – Fylkesordfører
 • Harald Furre, Ordfører i Kristiansand kommune
 • Toril Runden, Styreleder Vest-Agder-museet
 • John Olsen, Direktør Vest-Agder-museet
 • Per Grimsgaard, ansattes representant Vest-Agder-museet
 • Ragnar Evensen, arkitekt, Teknisk direktør i Kristiansand kommune,
 • Lars Lantto, sivilarkitekt MNAL. Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL).
 • Jan Støring, sivilarkitekt MNAL. Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

De fem forslagene viser ulike måter å angripe tomta og romprogrammet på. Juryen vurderer nå forslagene ut fra følgende kriterier:

 • Gjennomførbarhet: Potensiale for utvikling og bearbeiding innenfor realistiske økonomiske og reguleringsmessige rammer.
 • Overordnet grep og arkitektoniske kvalitet, her under universell utforming.
 • Driftsøkonomi.
 • Overordnet grep for utstilling og formidling.
 • Miljøløsninger.

De fem utkastene er stilt ut i 1. etg. på Vestre-Lasarett og er tilgjengelig for alle innenfor vanlige arbeidstid. Det vil også bli noen dager med kveldsåpent – vi kommer tilbake til datoer for dette.

Vinneren vil bli kunngjort den 13. juni kl. 12.00 i forbindelse med et arrangement i Odderøya museumshavn.

Tidligere artikler skrevet om arkitektkonkurransen: FVN og NRK Sørlandet.