Gave fra Stiftelsen UNI til Vest-Agder-museet

Stiftelsen UNI har bevilget penger til bygningsvern og sikring ved flere avdelinger i Vest-Agder-museet dette året, og det er med stor glede vi kan presentere at vi får bevilget enda flere gaver nå mot slutten av året.

Tidligere i år har både Mandal museum og Setesdalsbanen mottatt gaver fra UNI stiftelsen, og nå rett ved årets slutt, har vi mottatt den gledelige nyheten at både Flekkefjord museum og Kristiansand museum også mottar en generøs gave fra stiftelsen.

Ved Flekkefjord museum har istandsetting av vinduer, ytterdør og overflatebehandling av gulv og trapper i Christoffer Beers hus i Flekkefjord vært sårt trengende i lang tid. Husets eldste del er fra 1700 tallet og regnes som byens eldste. Stiftelsen har innvilget 200.000 kr til realisering av prosjektet slik at bygningen kan komme i stand igjen.

Kristiansand museum på Kongsgård har også fått enda en førjulsgave fra UNI, etter at de i for bare noen dager siden mottok en stor gave fra Gjensidigestiftelsen. Det er bevilget 156.500 kr til sikring av områdene på museet. Dette er svært gledelig.

Vest-Agder-museet takker stiftelsen UNI for gavene.

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. Les mer om stiftelsen UNI her.

stiftelsen uni