Istandsetting av vinduer

Mandal museum holder til i Andorsengården, et bygningskompleks i utmurt bindingsverk ferdigstilt i 1805. Anlegget har vært fredet siden 1920-tallet og ble gitt i testamentarisk gave til Mandal kommune i 1953. Tilstanden på deler av bygningskomplekset har i dag behov for istandsetting, og høsten 2017 starter arbeidet med 11 av byggets vinduer.

Bildet viser Tradisjonsbygg Sør AS som demontere vindusrammer som skal istandsettes etter antikvariske prinsipper hos Turid og Alf Rune Vrålstad. Det blir derfor plater i stedet for vinduer i deler av Andorsengårdens andre etasje de kommende uker. Vi er glade for å være i gang med denne viktige jobben på et av byens virkelige praktbygg!