Istandsetting av vinduer

Da Andorsengården var ferdigstilt i 1805, var det utvilsomt et praktbygg. Årene har gått, og behovene for istandsetting av bygningsmassen blir stadig større. Høsten 2017 starta arbeidet med istandsetting av 11 vinduer.

Branntakst fra 20. desember 1805 forteller at det i hovedbygget er 39 fag vinduer i eikeposter med seks store glassruter i hvert fag. Mandal kommune eier Andorsengården, Vest-Agder-museet har disponert store deler av bygget. I 2013 ble ni vinduer mot Store Elvegate istandsatt med kommunale og fylkeskommunale midler, høsten 2017 er vi i gang med neste prosjekt.

Istandsettinga som nå pågår er av 11 vinduer fra hovedhusets andre og tredje etasje, totalt 44 fag/rammer. Vindusrammene ble demontert av Tradisjonsbygg Sør AS og skal istandsettes av Turid og Alf Rune Vrålstad. Deretter tilbakeføres de i bygget. Alle vinduskarmer skal også gjennomgås. Om nødvendig må også noen av disse vurderes demontert og istandsatt, men målet er hele tida å gjøre minst mulig inngrep i det fredede bygget, samtidig som arbeidet skal gjøres så godt og grundig som mulig.

Vindusrammene ble plassert i det gamle biblioteket i påvente av henting.

Arbeidet finansieres gjennom eksterne tilskudd og egne midler. Stiftelsen UNI bidrar med kr 200.000, Mandal kommune med kr 100.000 og Vest-Agder-museet/Vest-Agder fylkeskommune med kr 100.000. Søknaden omfatta istandsetting av 11 vinduer, ni på vegg mot elva og to på gavlvegg i 3. etasje mot vest. I tillegg skal midlene dekke noe istandsetting av gavlvegg mot Store Elvegate på økonomibygget.

Målet til både Vest-Agder-museet og Mandal kommune er økt bruk av hele Andorsengården. Istandsetting av den ytre delen av bygningsmassen er første prioritet, men målet er at hovedbygget, med det gamle biblioteket, også skal bli en del av museet. For at det skal la seg gjøre må det gjøres tiltak både med tilgjengelighet og sanitære forhold.

Lenge før året er omme kan Mandal museum vise til besøksrekord. Dette indikerer at Mandals befolkning ønsker å bruke museet, men vi vet også at tallene kunne vært høyere om tilgjengeligheten hadde vært bedre. Målet er et åpent, tilgjengelig og spennende museum for lokalbefolkning og tilreisende året gjennom!