fbpx

Industribedrifter på O

Kanskje fantes det også flere industribedrifter på bokstaven O? Tips og innspill kan sendes per e-post til mandal@vestagdermuseet.no.

OPLANDETS SAGBRUK OG HØVLERI (TIDL. JOHN FREDRIKSENS SAGBRUK OG HØVLERI)

Info kommer – les om bedriften på industrimuseum.no.

OSMUNDSENS OG GABRIELSENS REBERBANE (DEN LILLE REBERBANE / LILLEBANEN)

«Lillebanen» ble etablert i 1913 av Georg Gabrielsen og onkelen Johan Osmundsen. Produksjonen starta i 1914. De hadde begge erfaring fra Mandals Reberbane, «Storebanen». Johan hadde starta der i 1861 og ble banemester i 1877. Fra 1909 til 1913 hadde Johan eierpart i «Storebanen», men solgte denne da han etablerte «Lillebanen».

Malmø 1931. Mandals Reberbane, med sin lange bygning i utmurt bindingsverk synes godt. «Lillebanen» kan skimtes bak de hvite husene øverst i bildet.

Johan og nevøen Georg ønska altså å starte egen produksjon av kokostau og trosser. Osmundsens og Gabrielsenens Reberbane var betydelig kortere enn Mandals Reberbane, derav tilnavnet «Lillebanen». Georg døde allerede i 1914, men nevøen valgte å beholde sin læremester og onkels navn i firmanavnet.

Malmø 1952. «Lillebanen» i forgrunnen ved Kvisla. Bak ser vi deler av «Storebanen». Foto: Widerøe.

 

Mye av produksjonen gikk til fiskeriene, teinetau og liknende. Etter vanskelige år i mellomkrigstida var det i slutten av 1930-åra fire mann i arbeid på banen.

Osmundsens & Gabrielsens Reberbane, fra boka «Kjenn ditt land» (1940).

 

Banen produserte også slepetau. Det var trosser på 18-22 tommer i rundmål. De produserte også ei slik trosse på hele 33 tommer i rundmål, det ble rekorden.

I 1964 døde Georg Gabrielsen, og samme år slutta Gordon Andersen, som hadde jobba der fra 1930 til 1964. Georg sønn Olaf fortsatte produksjonen, med medhjelpere. Etterspørsel etter kokostau ble gradvis mindre, da de ble utkonkurrert av tau i kunstfiber. Det siste tauet ble slått på «Lillebanen» høsten 1975. I 1979 ble «Lillebanen» revet. 

 

 

 

Tilbake til oversikt over industribedrifter: TRYKK HER