Industribedrifter på N

Industribedrifter på bokstaven N. Tips og innspill kan sendes per e-post til mandal@vestagdermuseet.no.

N

NIELSENS CEMENTSTØPERI

Se Mandals Sementstøperi.

 

NORSK HÅRGARNSSPINNERI

I 1939 starta drifta ved Mandals første hårgarnspinneri. Det ble etablert av ingeniør Torbjørnsen som hadde kjøpt lokalene etter Nielsens Cementstøperi på Sanden. I 1952 meldte Lindesnes avis at spinneriet brukte 100.000 kg ull hvert år, de spant garn til gulvtepper, husflids- og møbelstoffer, samt strikkegarn. I raggsokkgarnet brukte de ei blanding av ull og geiteragg. De hadde opp mot 30 ansatte på det meste. Da de la ned, overtok Mandal Industrier bygget.

 

NORSK KJETTINGINDUSTRI – NØSTED KJETTING

Bedriften ble etablert under navnet Norsk kjettingfabrikk på Malmø i 1939. Kjettingene ble solgt i Norge og eksportert til andre land i Europa og til Nord- og Sør-Amerika. I 2016 overtok fjerde generasjon Nøsted driften av fabrikken. Pr. 2023 var Nøsted & et globalt industrikonsern med 370 ansatte i fire land. Kjettingfabrikken ligger fortsatt på Malmø og produserer kjetting til transport, landbruk, fiskeri, oppdrett, olje, offshore m.m.

 

NORSK SKJELLSANDRAFFINERI

Raffineriet ble drevet av Wilhelm Sørensen som tok opp skjellsand ute i skjærgården som enten ble solgt videre direkte, eller bearbeida videre til hønsemergel, golvfylling, kalking m.m. I 1949 skrev avisen Samleren at tørkeriet hadde oljefyring og produserte 150 50-kilossekker på åtte timer.

 

NORSK TREPRESS AS

I 1939 starta Søren Nordahl Saanum bedriften Tretex, som skulle framstille pressede trevarer. I oktober annonserte han i Mandals avis etter «Ung kraftig gutt» til sin nystartede fabrikk. I mars 1940 fikk bedriften navnet Norsk Trepressfabrikk AS. Den fikk raskt tilnavnet «dolågfabrikken» ettersom toalettseter var blant produktene. Virksomheten lå på Sanden, men allerede i desember 1941 ble selskapet oppløst.

 

NOVIA DAMEKONFEKSJON

Bedriften ble starta i 1953 for å produsere brystholdere og korsettartikler. De overtok lokalene etter Solid Elektro i Budokka. Driftssjef Gustav Wichne uttalte til Lindesnes 13. mars 1953 at han hadde laget en spesiell BH-modell: «Den er av en slik beskaffenhet at brystkreften ikke vil få mulighet for å trives». Bedriften sysselsatte mange kvinner, som regel var det mellom 8 og 12 syersker i bedriften. Bedriften la ned på slutten av 1960-tallet.

 

NYGÅRD BÅTBYGGERI

Martin Nygård overtok i 1951 båtbyggeriet Tidemann Aavik starta på Malmø i 1947. Nygård hadde tidligere jobba 17 år hos båtbygger Rostrup på Sanden. I 1956 starta Nygård produksjonen av en 27 fots seilbåt med motor som båtbyggeriet bygde ca. 100 stk. av. Mange ble eksportert til England. Båtbyggeriet hadde på det meste 18 ansatte og skal ha bygd over 1000 båter før Nygård la ned i 1980.

 

Tilbake til oversikt over industribedrifter: TRYKK HER