Industribedrifter på K

Industribedrifter på bokstaven H. Tips og innspill kan sendes per e-post til mandal@vestagdermuseet.no.

K

KASTELLBUKTENS DAMPSAG OG HØVLERI

Denne saga ble etablert i 1892. I 1895 hadde saga 35 arbeidere og disponenten var Casper O. Nøding. I 1897 ble saga slått sammen med Mandal Dampsag og Høvleri – til Mandals Interesseselskap. Fra 1932 ble navnet Marnar Bruk – «Sava».

 

KLEVEN CANNERY

Mandals første hermetikkfabrikk, The Norwegian Preserving, la ned i 1903, og omtrent da starta denne fabrikken opp. Den lå der det gamle verftet i Nodeviga ved Kleven hadde vært. Den fikk omkring 1915 navnet Kleven Cannery og la bl.a. makrell, krabbe og hummer på ovale bokser. På det meste sysselsatte den 15 personer, flest kvinner.

 

KNUT ERLAND TRESKOFABRIKKER

Info kommer.

 

KORKFABRIKKEN

I Christensengården (Store Elvegate 14) var det på 1800-tallet en korkfabrikk i et av uthusbyggene. Kork fra kork-eik ble i stor grad importert fra Portugal. Ifølge en artikkel i Oslo-avisen Verdens gang høsten 1869 forbrukte fabrikken flere skipsladninger kork om året, som igjen ble sendt i store baller av flaskekorker til Hamburg, Kristiania og flere andre steder.

 

KVÆRNER BÅTSERVICE

Kværner Båtservice ble etablert i 1989. I november samme år fikk de kontrakt på bygging av mineryddingsfartøyer til marinen. I 1991 flytta de inn i nybygg på Gismerøya. De hadde hovedfokus på fartøyer i kompositt og var delaktige i utdanning av plastformere i Mandal. De første fagbrevene i plastformerfaget ble delt ut i 1993 hos Kværner Mandal. Verftet fikk fra år 2000 navnet Umoe Mandal.

 

Tilbake til oversikt over industribedrifter: TRYKK HER