Industribedrifter på F

Industribedrifter på bokstaven F. Tips og innspill kan sendes per e-post til mandal@vestagdermuseet.no.

F

FJELLS CEMENTSTØPERI

I 1938 overtok Thomas Fjell sementstøperiet etter Olav Nilsen. Fjell oppførte nytt fabrikkanlegg på Malmø i 1947. Det var 5-7 personer i arbeid i fabrikken i 1953. De produserte da både flat og krum takstein, murstein, ankerblokker, isoasjonsstein m.m. Kundekretsen var Mandal og store deler av Vest-Agder fylke.

FREDLI SHODDYFABRIKK

«Fillemølla» like ved Sjølingstad ligger ikke i Mandal, men har vært sentral i industriutviklinga i dagens Lindesnes kommune. Det var industrigründer August Hoven som etablerte virksomheten i Sjølingstadvassdraget i 1891. Han var egentlig lærer, men hadde allerede forsøkt seg med mølledrift på Ormestad ved Mandal og produsert tøfler (tresko).

Fredli Shoddyfabrikk rev opp filler, altså gamle klær og andre tekstiler, til spinn- og fyllmaterialet shoddy. I 1894 fikk Hoven realisert en større virksomhet, da AS Sjølingstad Uldvarefabrik ble satt i drift like nord for fillemølla. Han drev da ullvarefabrikk og shoddyfabrikk parallelt, hvor sistnevnte var den klart minste virksomheten. Bygningene brant i 1943 og nye ble satt opp. De var i bruk fram til ullvarefabrikken la ned produksjonen i 1984. I dag er bygningene borte.

 

FREDLI SKIFABRIKK

I Fredli drev August Hoven med produksjon av sjoddi, men også tresko, tøfler og treski. Fredli Skifabrikk ble trolig også starta rundt 1890. Den var nedlagt i 1896.

 

FROSTESTAD GARVERI OG HANSKEFABRIKK

Peter M. Jørgensen Frostestad starta garveri og hanskefabrikk på Frostestad i Halse og Harkmark herred på slutten av 1800-tallet. Det ble ført bekk fra Sjølingstadbekken/Frostestadbekken og inn i kjelleren hvor garveriet var. Anlegget besto av et vaskeri hvor skinnene ble skrapt og vaska. Og et garverirom med kummer for barking, kalking og vasking. Fra 1907 drev Kristian Mikkelesen Saksveen garveriet til 1940-åra. Det ble produsert vester, hansker, vanter og vesker som ble solgt på stedet. Råvarene var norske og utenlandske skinn: Ku- og sauskinn, men også slangeskinn!

 

FROSTESTAD MØLLE

Mølla ligger ved Frostestad på vei mot Sjølingstad. Den er blant distriktets eldste og ble drevet av kraft fra vannfallet i vassdraget. Det var et komplett anlegg for framstilling av havregryn, byggryn og triør for rensing av såkorn. Det ble produsert sikta og sammalt mel av hvete, rug og havre. Mølla hadde lagerbod i Mandal. Årlig produksjon var ca. 200 tonn malt korn. Mølla ble nedlagt i 1960-åra.

 

 

Tilbake til oversikt over industribedrifter: TRYKK HER