Hva ville rektor Allesløv tenkt om kunstig intelligens?

Hjernen røntgen fotografert.
Kunstig intelligens kan allerede lese folks tanker. Maskinene tolker bevegelser i hjernen og oversetter de til tale. Fascinerende og skremmende. Masterstudentene i KI ved UiA følger utviklingen nøye, heldigvis sammen med professorer som samtidig har forståelse av vår historie. Foto: AdobeStock.

Det var et artig navn han hadde, Jens Hanssøn Allesløv, som var den første rektoren ved Kristiansand katedralskole. Da den ble grunnlagt i 1651, bare 10 år etter at byen var grunnlagt, het den bare Latinskolen. Da var nok latin et veldig viktig fag der i gården.

Først da bispesetet ble flyttet fra Stavanger til Kristiansand, kunne skolen begynne å smykke seg med betegnelsen «Katedralskole.» Allesløv var en travel herremann som også tjenestegjorde som kapellan i byens kirke.

300 år i Kvadraturen

Katedralskolen ble værende i skolebygningen like ved Kristiansand domkirke i 300 år, helt til den ble flyttet til Gimlemoen. Det gamle skolebygget forandret seg minimalt gjennom generasjonene. Det gjorde derimot elevene, lærerne og pedagogikken. Men ikke mer enn at latin var valgfag helt fram til 2000-tallet.

Murbyen Kristiansand Katta - Foto Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0.
Latinskolebygningen (t.v.) ble oppført i 1736. I 1877 ble skolen utvidet med bygget til høyre, som snart vil huse Cultiva og studenthuset BARE. Foto: Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0.

Ellers var religion hovedfaget på skolene, og nåde den som ikke lærte seg Luthers lille katekisme og Pontoppidans forklaringer. Lydighet var et must, og riset befant seg like bak speilet.

ADH, en uheldig forkortelse?

I de første par hundre årene var København eller Christiania neste stopp for den som ville utdanne seg videre etter katedralskolen. Men i 1877 fikk Kristiansand sin lærerskole, som siden produserte lærere til bygd og by. I 1969 ble Agder Distriktshøgskole (ADH) etablert i Kristiansand som en av de tre første i landet.

Master i kunstig intelligens

Og endelig; i 2007 ble Kristiansand universitetsby. Universitet i Agder ble innviet med festivitas og Agders anseelse vokste mange hakk. I 2022 hadde universitetet 14 171 studenter og 1554 ansatte. En av de ansatte er professor i kunstig intelligens og heter Morten Goodwin.

Han har vind i seilene for tiden, som ekspert og humoristisk foredragsholder på hva kunstig intelligens kan og ikke kan gjøre for oss.

I dag kan kunstig intelligens finne ut av hva du kommer til å handle før du har bestemt deg, hjelpe deg til å finne en kjæreste og jobbe som psykolog. Men kunstig intelligens kategoriser mennesker feilaktig som plastposer i trafikken og kan ikke kjøre bilen din uten risiko for fatalt utfall. Foreløpig.

Allesløv hadde nok stusset

Gamle rektor Allesløv hadde kanskje stilt seg skeptisk til bruk av kunstig intelligens, om han hadde levd i dag. At det skulle bli en selvfølge at også jenter fikk undervisning på Katedralskolen, så han heller neppe for seg i 1651.

Klasse 3GC ved Kristiansand katedralskole ren jenteklasse 1955. Foto Agderbilder.
I 1955 var klasse 3GC ved Kristiansand katedralskole en ren jenteklasse. I dag er det en selvfølge at jenter og gutter går i samme klasse, men først på slutten av 1960-tallet ble fellesklasser normen. Foto: Agderbilder.

Alt vi har, har en historie.
En skole, et universitet, en datamaskin.
Generasjoner med motgang og mestring.
Erfaring som gir visdom. Egen erfaring. Og andres.
Hvem har vi blitt? Hva har vi lært? Hvor er vi på vei?

Vårt nye bygg kan åpne på Odderøya i 2027.
Et bygg for å finne ro, møte folk og forstå – fortid, nåtid og fremtid.

Se flere historier fra Agder.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya.