Historiekvelder på Sjølingstad: «Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen»

Det snakker vi ikke om...

Utstillinga «Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen» vises på Sjølingstad Uldvarefabrik i perioden 1. september – 11. februar 2023.

I utstillingsperioden har vi arrangert flere historiekvelder med 2. verdenskrig som tema. Denne kvelden får vi lære mer om tysk invasjonsforsvar. Les mer om utstillinga her.

Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen

Utstillinga kan sees på Sjølingstad Uldvarefabrik frem til 11. februar 2023.

Åpningstider tirsdag–fredag kl. 11–15.
(Til orientering kan det frem til kl. 12 være skoleklasser til stede).
Vi tar imot bestilte grupper i utstillingsperioden.

Bok - Det snakker vi ikke om - Familiehemmeligheter etter krigen

Bok – Det snakker vi ikke om – Familiehemmeligheter etter krigen

21 beretninger

I 2020 gikk Vest-Agder-museet åpent ut og spurte om noen ville dele sin historie med oss. Vi fikk blant annet historier om kvinner som hadde et forhold til en tysk soldat, deres barn og barnebarn, etterkommere av NS-medlemmer og etterkommere av motstandsfolk som satt i tysk fangenskap – uten å oppnå anerkjennelse etter krigen. Flere historier vitner om traumatiske hendelser, under og etter krigen, som har satt tydelige spor i familiene. 21 av informantene har gitt oss lov til å gjenfortelle historiene, de fleste under løfte om anonymitet.

Vandreutstillinga presenterer de 21 beretningene. Mange historier handler om skam, ensomhet og – kanskje mest av alt – om hemmelighold. Les mer om utstillinga her. 

Historiekvelder:

Historiekveld torsdag 29. september kl. 18. Jan Jørg Tomstad holder foredraget: «Min fars kamp under og etter krigen».

Jan Jørg deler historien om sin far, Gunvald Tomstad, om hans bakgrunn og oppvekst og om hvorfor han gikk inn i motstandsarbeid som dobbeltspiller under krigen. Faren gikk fra å være pasifist til å gjøre en farefull innsats under krigen. Hvordan var det å utad være en forhatt nazist som en del av motstandskampen? Det hadde store kostnader, ikke bare for ham, men også for hele hans familie. Hans traumer og alkoholmisbruk ble en sterk skyggeside i Gunvald Tomstads livskamp etter krigen.

Historiekveld med strikkekafe torsdag 6. oktober kl. 18–21

Judith Seland Nilsen forteller om strikking under krigen.

Historiekveld torsdag 3. november kl. 18. Ragnhild Bie holder foredraget: «Den norske eksilskolen under andre verdenskrig»

Ragnhild Bie er historiker og ansatt som konservator ved D/S Hestmanden og har krigsseilerhistorie som sitt spesialområde. Hennes masteroppgave omhandler den norske eksilskolen i Storbritannia under andre verdenskrig. Den norske eksilregjering kjøpte i 1942 et slott i Skottland, Drumtochty Castle, til bruk som kostskole for om lag 70 norske flyktningbarn mellom 6 og 15 år. Barna hadde først opplevd okkupasjon, så en dramatisk flukt over havet før ankomst Storbritannia. Flere opplevde tyske bomberegn over britiske byer før de ble sendt bort, vekk fra sine foreldre og søsken, for å gå på kostskolen i Skottland. Hvilken rolle fikk skolen i deres liv? Hvilken agenda hadde den norske eksilregjering for å etablere denne skolen, hvilken agenda hadde andre involverte aktører for å bidra til skolen, og hva førte det til?

Historiekveld 2. februar kl. 18. Endre Wrånes holder foredraget: «Tysk invasjonsforsvar – med fokus på Mandal»

Endre Wrånes er historiker og ansatt som konservator i militærhistorie på Vest-Agder-museet. Han har forsket på tysk invasjonsforsvar på Sørlandet under andre verdenskrig 1940-1945 og har utgitt flere bøker om temaet. Under krigen fryktet de tyske militære en alliert invasjon i Norge. Det ble satt i gang utbygging av forsvarsverk i et omfang som er uten sidestykke i norsk historie. I kveld retter Wrånes fokus mot Mandal og dette områdets betydning for okkupasjonsmakten.