Har du hørt den om den svenske baronen?

Nikkelbit i hånd.
En svensk gutts interesse for steiner la grunnlaget for at verdens reneste nikkel i dag produseres i Kristiansand. Foto: AdobeStock.

I 1728 lette seks år gamle Axel Fredrik etter spennende steiner langs innsjøen i den svenske bygda Ströpstad. Interessen for steiner fulgte han hele livet. Som voksen ble han mineralolog, fikk tittelen baron, og oppdaget metallet nikkel.

Forhekset av bergtroll

Mens hans forgjengere var overbevist om at dette sølvglinsende mineralet egentlig var kobber som var blitt forhekset av et bergtroll, skjønte Axel Fredrik Cronstedt i 1751 at metallet var et eget grunnstoff. Men han hadde ingen aning om at nikkel 270 år senere skulle sørge for at Teslaer kunne farte rundt på veier og at romskip kunne sendes på tokt i verdensrommet.

Kolsdalspipa var lenge et landemerke i Kristiansand. Foto Agderbilder.
Kolsdalspipa var lenge et landemerke i Kristiansand. Foto Agderbilder.

Nord-Europas største nikkelgruve

Takket være Axel Fredriks oppdagelse kom en blomstrende gruveindustri i gang på Evje 121 år etter oppdagelsen. Flåt nikkelgruve på Flatebygd ble åpnet i 1872 og var i en periode den største i nord-Europa. I 1896 åpnet Setesdalsbanen, og sørget for at nikkelmalm kunne transporteres til Kristiansand og markedene til en brøkdel av prisen.

Setesdalsbanen. Foto: Tormod Rødland.
Det var en revolusjon når malmen kunne fraktes med Setesdalsbanen i stedet for med hest og kjerre. Foto fra Kringsjå mot Røyknes i 1962. Foto: Tormod Rødland.

Fire visjonære gründere

Industrimannen Sam Eyde så muligheten til å foredle malmen fra Evje til raffinert nikkel. I 1910 etablerte han Kristiansand Nikkelraffineringsverk sammen med tre andre gründere.

Fra 1910 av var det unge kvinner som «skeidet» (grovsorterte) malmen ved Flåt nikkelgruve, de såkalte skeidejenter. Foto Ronald Werner, CC BY-SA.
Fra 1910 av var det unge kvinner som «skeidet» (grovsorterte) malmen ved Flåt nikkelgruve, de såkalte skeidejenter. Foto Ronald Werner, CC BY-SA.

Raffineriet trengte mye elektrisk kraft og dermed ble strømnettet bygd ut raskere, slik at flere fikk tilgang til strøm. Nikkelgruvene i Evje er forlengst nedlagt, men Nikkelverket i Kristiansand lever i beste velgående.

Fra Kristiansand til verdensrommet

Glencore Nikkelverk er i dag et av verdens største nikkelraffinerier og produserer superren nikkel for eksport til alle verdenshjørner. Nikkel fra Glencore finner du i romfartsutstyr, i bilbatterier og høyst sannsynlig i maskinen du leser dette på. Blir du syk eller skadet, vil du finne nikkel i ambulansen, i den sterile nåla og i sykehussengen.

Nikkel sørget for industribygging på Sørlandet og vannkraftutbygging i stor stil. Agder er i dag en av landets største produsenter av vannkraft.

Slik leder én oppdagelse til en annen. Kunnskap overføres og skaper utvikling og fremskritt.

Alt vi har, har en historie.
En gutt, en oppdagelse, et industrieventyr.
Generasjoner med motgang og mestring.
Erfaring som gir visdom. Egen erfaring. Og andres.
Hvem har vi blitt? Hva har vi lært? Hvor er vi på vei?

Vårt nye bygg kan åpne på Odderøya i 2027.
Et bygg for å finne ro, møte folk og forstå – fortid, nåtid og fremtid.

Se flere historier fra Agder.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya.