Håndverkerkafè 2016

Velkommen til Håndverkerkafè 8. juni klokken 19.00 på Håndverkeren i Kristiansand. Tema for kvelden er Stegeverket sett i historisk og geografisk sammenheng ved Trond Oalann.

En av gårdens viktige bygninger er låven, her ble kornet oppbevart og det livsviktige høyet for å berge buskapen gjennom vinteren. Trond Oalann holder et foredrag om låven i Norge og ser på spørsmålet om den er en del av en felles europeisk kultur. Han skal også snakke om konstruksjonsformen stegeverk, som finnes blant annet i låvebygninger på Sørlandet. I tillegg vil han belyse bruk av figurkrot på treskelåver og hvilken forestillingsverden som er bakteppet for dette.

Trond Oalann arbeider deltid for fylkeskonservatoren i Hordaland. Ved siden av driver han et enmannsforetak som i hovedsak tar oppdrag med kursing i tradisjonelt bygghåndverk. Han har bakgrunn som tømrer og 3-årig håndverks-stipendiat for Norsk håndverksinstitutt innenfor feltet reiste konstruksjoner i brukshus.

Foredraget holdes på Håndverkeren i Kristiansand og er et samarbeidsprosjekt med fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Foredraget starter klokken 19:00, dørene åpnes kl. 18:00.

Håndverkerkafeen er gratis og åpen for alle! Velkommen!