Håndverkerkafé med Jon Godal

15. oktober kl 19:00-00:00 | Håndverkeren, Kristiansand

Til årets siste Håndverkerkafé har vi fått en kanon innen bygningsvern og håndverkertradisjoner som foredragsholder. Opplev Jon B. Godal torsdag 15. oktober på Håndverkeren i Kristiansand.

Vi avrunder årets rekke med håndverkerkafeer med en nestor innen tradisjonsbåren håndverkskunnskap. Jon Bojer Godal har særlig arbeidet med bruk av tre i hus og båter. Han har publisert en rekke artikler og bøker om gamle håndverkstradisjoner og materialkunnskap. Godal er også en høyt skattet formidler og er engasjert som foredragsholder i hele landet.

På Håndverkeren i Kristiansand 15. oktober vil han holde foredraget: «Frå spire i skogen til materiale som varar i 1000 år.» Han utdyper selv temaet slik:

Det gamle byggeriet varta opp med ei lang rad åtgjerder for at tømmer og trematerial skulle bli varig. Det moderne skogbruket og den moderne trelasthandelen bryt konsekvent med alle hevdvunne prinsipp. I praksis tyder dette at bygningsvernaren lyt finne fram til tømmeret medan det står på rot. Han lyt jamvel koma inn og skjøtte skogen.

Arrangementet er gratis. Foredraget begynner kl. 19, men dørene åpnes kl. 18. Velkommen!

Håndverkerkafeen arrangeres av Vest-Agder-museet og fylkeskonservatoren i Vest-Agder.