Håndverkerkafé i Mandal

Andorsengården og Sanden sett fra Uranienborg

Kulturminnefondet – noe for deg? Dette er tema for håndverkerkafeen på Kastellet i Mandal torsdag 15. september 2016 kl. 19.

Eier du et gammelt hus du vil ta vare på eller arbeider du profesjonelt med restaurering av gamle bygninger? Da bør du gjøre deg kjent med støtteordningene til Norsk kulturminnefond. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Einar Engen fra Norsk kulturminnefond vil presentere støtteordningen og restaureringsprosjektet støttet av fondet. Han vil også gjennomgå søknadskjemaet og bistå med praktisk utfylling av skjema. Ta gjerne med bilder og beskrivelser av mulige restaureringsprosjekter.

Som et ledd i satsingen på restaurering og bevaring av gamle bygninger arrangerer Vest-Agder-museet i samarbeid med fylkeskonservatoren i Vest-Agder jevnlige sammenkomster knytta til håndverk og bygningsvern.

Fri entré.

Håndverkerkafeen finner sted på restauranten Kastellet på Sanden i Mandal. Adresse: Kastellegata 12, 4514 Mandal.