Velkommen til håndverkerkafé på Flekkefjord museum

Håndverkerkafé på Flekkefjord museum 19. mai 2016 klokken 19:00. Temaet denne gangen er blant annet istandsetting av eldre driftsbygninger ved Ole Jacob Holt.

I samarbeid med fylkeskonservatoren i Vest-Agder arrangeres det sammenkomster som vi har kalt håndverkerkafé rundt om i fylket i løpet av året. Arrangementet er åpent for alle og er særlig rettet mot de med interesse for gamle hus. Vi ønsker å nå både eiere av gamle hus og håndverkere som jobber eller ønsker å jobbe med dette feltet.

Denne gangen er det kafe på Flekkefjord museum. Kulturminnekonsulent og bonde Ole Jacob Holt holder foredrag med tema Istandsetting av eldre bygninger: støtteordninger, vern gjennom bruk, de riktige valgene for det rette prosjektet m.m. Holt har jobbet i en årrekke med kulturminnevern og har de siste årene vært tilknyttet prosjektet «ressurssenter for eldre landbruksbygninger».

Holt vil belyse følgende temaer:

– Hvordan jobber ressurssenteret for eldre landbruksbygninger.

– De riktige valgene for det rette prosjektet.

– Støtteordninger og søknadspsykologi/strategi.

– Suksesskriterier i istandsettingsprosjekter.

– Eksempler på prosjekter.

Kafeen holdes torsdag 19. mai, klokken 19.00, dørene åpner klokken 18.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det blir enkel servering. Velkommen!