Håndverkerkafé – for deg som er interessert i gamle handverksteknikker og lokal byggeskikk

Vest-Agder-museet ønsker å satse mer på formidling av tradisjonelle byggeskikker og gamle håndverksteknikker. Fra og med i år (2015) arrangerer vi håndverkerkafé flere ganger i året, i tett samarbeid med Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Den nye håndverkerkafeen skal være et møtested for håndverkere og andre interesserte fra hele regionen, som vil lære mer og utveksle kunnskap om gamle håndverkstradisjoner, lokal byggeskikk eller oppussingen av eldre hus. Omtrent hver tredje måned legger vi til rette for sosial sammenkomst i Kristiansand, Mandal, Flekkefjord eller andre byer i Vest-Agder. Sammenkomsten begynner med ett eller flere foredrag om utvalgte tema.

Se oversikt over kommende Håndverkerkafe arrangementer.

Et hus i Bygaten...

Håndverkerkafeen er tiltenkt rollen som et naturlig møtested til informasjonsutveksling, kunnskapsoverføring og diskusjoner mellom fagfolk og privatpersoner. Arrangementene er gratis og åpne for alle. Oppstart er vanligvis kl. 19.

Program 2015

Torsdag 26. mars finner første håndverkerkafé sted i Bystyresalen i Mandal. Tema for foredragene av Knut Lindseth og Gjertrud Wenth er Mandals bygningshistorie før og nå.

Torsdag 4. juni  holder malermester Ole Andreas Klaveness fra Oslo et foredrag om gamle malerteknikker på Håndverkeren i Kristiansand. Både torsdag og fredag vil han jobbe med et antikvarisk hus – Tonstad-bua – på friluftsmuseet på Kongsgård. Her vil det også være anledning til å stikke innom og se på pågående restaureringsarbeid.

Torsdag 27. august vil Einar Engen fra Kulturminnefondet holde foredrag om søknadsskriving. Sted: Nordberg fort på Lista.

Torsdag 8. oktober vil Jon Bojer Godal holde foredrag på Håndverkeren i Kristiansand, med tittelen Frå spire i skogen til materiale som varar i 1000 år. Godal er en kjent foredragsholder og forfatter, med spisskompetanse innen formidling av tradisjonsbåren kunnskap. Han har særlig arbeidet med bruk av tre i bygging og restaurering av hus og båter.

Alle håndverkerkafeer annonseres på Facebook og i Fædrelandsvennen, minst én uke på forhånd. Følg med på både Vest-Agder-museets og Fylkeskonservatorens nettsider.

SetesUte 239