FNs internasjonale dag for frivillighet

5. desember er valgt ut som FN sin internasjonale dag for frivillighet. Dagen gir oss i Vest-Agder-museet en anledning for å takke de fantastiske frivillige som bidrar med mange dugnadstimer gjennom året.

Frivillig innsats og dugnadsarbeid er svært viktig for de fleste av avdelingene i Vest-Agder-museet. Museet har mange svært aktive venneforeninger som til sammen la ned nærmere 25 000 dugnadstimer i 2022. Lokal forankring, større aktivitet og kunnskapsdeling mellom frivillige og ansatte er sentrale gevinster i samspillet mellom frivilligheten og museet. Det legges ned et omfattende arbeid for å sikre de frivilliges involvering og eierskap til museumsdriften, blant annet gjennom driftsutvalg sammensatt av venneforeningen og museet på de avdelingene der dugnadsinnsatsen er avgjørende for driften.

Vedlikehold, drift og formidling på Setesdalsbanen og D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum, hadde ikke vært mulig på dagens nivå uten frivillig innsats. Begge steder bidrar de frivillige med faglig kompetanse som er svært viktig for museet. Også ved de avdelingene som har mindre venneforeninger, tilfører frivilligheten innsatsfaktorer som museet er opptatt av å utvikle og ta vare på for fremtiden. Rekruttering av nye frivillige representerer imidlertid en utfordring i mange av venneforeningene. Snittalderen er gjerne høy, og rekrutteringsgrunnlaget begrenset. Det arbeides aktivt med denne utfordringen i samarbeid med venneforeningene.

Har du lyst til å bli del av den frivillige gjengen?

Vest-Agder-museet har flere venneforeninger. Her kan du lese mer om dem og ta gjerne kontakt med en av dem dersom du har lyst til på en meningsfylt fritidsaktivitet.