Venneforeninger hos Vest-Agder-museet

Hestmandens venneforening.
Hestmandens venneforening.

Flere av museets avdelinger har egne venneforeninger, de gjør en svært viktig innsats blant annet ved museets arrangementer. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å være med i en av venneforeningene.

Hestmandens venneforening

Hestmandens venneforening har gjennom en årrekke arbeidet med å få skipet seilingsklart og ikke minst bidratt til å videreføre historien om D/S Hestmanden og krigsseilerne. Hestmandens venneforening ble stiftet 5. mai 2012 og har siden den gang holdt det gående med ukentlige dugnader. Foreningen har mange medlemmer og et knippe av disse er særlig aktive. Bildet under viser noen av disse. Venneforeningen har hatt en stor betydning for arbeidet med D/S Hestmanden gjennom de siste årene.

For mer informasjon om venneforeningen, og hvordan du kan bli medlem se Facebooksiden.

Setesdalsbanens Venner

Setesdalsbanens Venner er en frivillig forening med følgende formålsparagraf:
Setesdalsbanens Venner arbeider for å støtte Stiftelsen Setesdalsbanen i å bevare 1067mm smalsporet norsk jernbanemateriell og for å holde dette materiellet i drift på den nedlagte Setesdalsbanens strekning fra Grovane og nordover. Setesdalsbanens Venner og Vest-Agder-museet samarbeider om driften av Setesdalsbanen. Foreningen søker for øvrig samarbeid med beslektede foreninger og andre instanser hvor dette er naturlig. Foreningen er åpen for alle interesserte. Mange medlemmer av Setesdalsbanens Venner deltar i kjøring av museumstog og dugnad på banen. Uten innsats fra frivillige hadde det ikke vært mulig å kjøre tog på den gamle traseen mellom Grovane og Røyknes.

Mer info om Setesdalsbanens Venner finner du her.

Kontaktperson: Formann for Setesdalsbanens Venner Jarle Larsen

Kristiansand museums venneforening

En gruppe frivillige borgere av Kristiansand med Vilhelm Krag i spissen, dannet i 1903 en forening med hensikt å etablere et museum i byen. Museet ble etablert høsten samme år under navnet Kristianssands Folkemusæum. Foreningen ble etter hvert hetende Vest-Agder Fylkesmuseums Venneforening. Den er fremdeles eier av museet, men gikk i 1999 inn i en eierstiftelse sammen med Kristiansand kommune og Vest-Agder Fylkeskommune. Venneforeningen har i dag ca. 150 medlemmer og er en viktig ressurs for museet.

Se Facebook siden til Kristiansand museums venneforening.

Lista Museums venner

Lista Museum ble stiftet i 1921. Da museet i 1999 ble omgjort til en stiftelse, ble det opprettet en venneforening. Venneforeningen gir ut museets årbok, samt hjelper museet i forbindelse med dugnader og arrangementer. Som medlem får du årboken tilsendt gratis.

Se Facebook siden til Lista Museums venner.

Kontaktperson: Anne-Torill Klokkhammer, telefon: 41127095. Pb. 87, 4557 Vanse.

Sjølingstad Uldvarefabriks venner

Sjølingstad Uldvarefabriks venner er en selvstendig forening som ble etablert allerede i 1989 og er en av 10 deltakere i Stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik. Formålet er å støtte arbeidet med bevaring av Sjølingstad Uldvarefabrik som en levende museumsfabrik og bidra til dette gjennom bistand av både praktisk og økonomisk art. Venneforeningen har de siste årene bidratt gjennom deltakelse på Kulturminnedagen og Julemarkedet. Medlemskap koster kr 150,- som inkluderer medlemsskrivet «Ullvennen» og 10 % rabatt ved kjøp av ullvarer i museumsbutikken.

Kontaktperson: Petter Thilesen.

Tingvatns venner

Tingvatns Venner er venneforeningen til Tingvatns Fornminnepark. Vi er et frivillig lag som jobber for å holde historiske håndverkstradisjoner i live. I tillegg bidrar vi også til ulike aktiviteter, kurs og vedlikehold på museumsområdet.

Er du interessert i hvordan man lagde ting helt tilbake i jernalderen, sitter på håndverkskunnskap du gjerne vil dele med andre, eller bare rett og slett klør i fingrene er det stor sjanse for at du vil trives sammen med oss.

Se Facebookgruppen for mer informasjon.