Maskingeværstillingene ved Bjørnestadvannet

Maskingeværstilling ved Bjørnestadvannet Sirdal

 

På høyden Storås, sørvest for Auståker ved østenden av Bjørnestadvannet, bygget tyskerne infanteristillinger i 1943-44. Fra Storås er det god utsikt mot veien fra Rogaland som går gjennom dalføret langs nordsiden av Bjørnestadvannet.

I dag er særlig to steinsatte stillinger med tilhørende løpegraver tydelige. Forsenkninger i terrenget viser at det opprinnelig har vært flere, enklere stillinger. Den sørligste og høyest beliggende stillingen er trolig en observasjonspost. Det leder to løpegraver inn i stillingen. Den nordligste, lavereliggende stillingen er tydelig bygget for maskingevær montert på lavett, ved at det er bygget et flatt parti i forkant. Ved hjelp av lavett og optiske sikter kunne tyskerne ta veien på andre siden av innsjøen under beskytning.

Stilling for maskingevær

 

Observasjonspost