Sirdal

Observasjonspost Bjørnestadvannet Sirdal

 

På Agder ligger de fleste tyske forsvarsverkene fra andre verdenskrig ved kysten, der okkupasjonsmakten fryktet alliert landgang og invasjon. Veinettet i innlandet var likevel også av taktisk og strategisk betydning og kunne brukes av en framrykkende fiende for å omgå forsvarsverkene langs kysten. Flere steder på Agder ble det forberedt infanteristillinger langs veinettet. Sammen med sprenging av utvalgte veistrekninger og bruer kunne disse stillingene forsinke en alliert framrykning. Det ville gi tyskerne tid til å samle forsterkninger og organisere motangrep. I Sirdal finner en to eksempler på slike infanteristillinger ved Sirdalsvannet (mannskapsbunker) og Bjørnestadvannet (maskingeværstillinger).