Forskning og publikasjoner

Forskning i Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet er per definisjon en forskningsinstitusjon, og forskning skal være et redskap i utviklingsarbeidet ved VAM. Forskningen er forankret i museets forskningsplan som følges opp av konservatorene i museet.

Mål for forskningen
Vest-Agder-museet skal være en aktuell samfunnsinstitusjon. Som vitenskapelig institusjon skal forskningen i VAM skaffe ny kunnskap om fortiden og dokumentere endringer i samtiden. Forskning er en av VAMs fire kjerneoppgaver sammen med samlingsforvaltning/innsamling, dokumentasjon og formidling. VAM har som mål å tilrettelegge for økt forskning og levere forskning av høy kvalitet. Forskning ved VAM skal synliggjøres i regionen.

Dette gjør vi gjennom: • Samarbeid med forskere og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt • Tverrfaglig samarbeid og prosjekter internt i museet • Synliggjøring av forskningen gjennom utstillinger, publikasjoner og andre formidlingsformer • Fleksible og kreative i valg av forskningsområder.

Delmål for forskningen
1. Forskningstid for den enkelte skal sikres, og det vil samtidig bli stilt krav om produksjon til forskeren.
2. Alle med forskningskompetanse skal jobbe for å få tittelen NMF eller lignende.
3. Forskning skal resultere i formidlingstiltak eller en publikasjon som skal bli gjort kjent for et bredt publikum.
4. VAM må sette av midler til forskning (til kildegranskning i arkiv, museer, feltarbeid, kongresser)
5. Dokumentasjon og forskning skal gjøres tilgjengelig på internett.

Kontaktperson for forskning ved Vest-Agder-museet er førstekonservator NMF, Kathrin Pabst.

Publikasjoner

Vest-Agder-museet står som utgiver av ulike typer publikasjoner som er relevante for regionens kulturhistorie, fra temautgivelser med artikler fra flere forfattere til større utgivelser knyttet til ett tema og med én forfatter.

Publikasjonsserie
I perioden 2014-2018 mottok Vest-Agder-museet et årlig publiseringstilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune. Museet utga i denne perioden 3-4 publikasjoner årlig. Fra 2019 har ikke museet dette utvidede ansvaret lenger, og vil utgi 1-2 publikasjoner i året. Publikasjonsserien som ble etablert i 2014 strekker seg fra vitenskapelige til populærvitenskapelige publikasjoner. Les mer om publikasjonsserien her.

Omtaler av utgivelser
Publikasjonene presenteres fortløpende på hjemmesiden etter hvert som de gis ut. Det er også ofte egne arrangementer i forbindelse med at en ny publikasjon lanseres. Mer informasjon om boklanseringer og arrangementer knyttet til publikasjonene, kan du finne her.

 

Vennligst vent, men vi laster produkter...