Else Marie Jakobsen – Kunstneren, kunsten og kunnskapen

Else Marie Jakobsen var utvilsomt en av de største tekstilkunstnere i Norge. Hun har laget over 500 billedvev som finnes i kirker, offentlige institusjoner og privathjem i inn- og utlandet. Vest-Agder-museet har fått hennes livsverk i gave.

Hele sitt liv har Else Marie Jakobsen laget billedvev, skisser til nye tepper og tegninger. Resultatet er 581 billedtepper, proppfulle skisse- og utklippsbøker og et full innredet verksted med alt hun trengte for sitt virke, blant annet vevstolen.

EMJ 5

21 av billedteppene, alle utklipps- og skissebøker og ikke minst innholdet av ateliet har hun gitt til museet i 2011. Flere av museets konservatorer har i flere uker dokumentert Else Maries daglige arbeid og samlet inn mest mulig informasjon om kunstneren Else Marie Jakobsen, kunsten hennes og kunnskapen om tekniker og arbeidsmåter.

EMJ 4

Teppene vi har mottatt, Else Maries verksted, skissebøkene og mange av de andre redskapene som var knyttet til hennes virke, blir nå oppbevart på Vest-Agder-museet, og vil etter hvert bli vist frem gjennom ulike formidlingstiltak.

EMJ 2

Målet er å legge til rette for at alle interesserte kan besøke Else Marie Jakobsens verksted på museet i fremtiden, og at de får mest mulig informasjon om kunsten og kunstneren. Dette blant annet ved hjelp av video- og lydopptak som de museumsansatte har tatt våren 2011.

EMJ 3