Historiekveld på Sjølingstad: «Mandal, kvinnebyen»

Torsdag 2. mars kl. 18 blir det igjen historiekveld på Sjølingstad Uldvarefabrik. Birgitte Sørensen holder foredraget: «Mandal, kvinnebyen», om kvinner fra byen og området som har vært foregangskvinner og foregangsmennesker innenfor ulike felt.

I 1940 omtalte aviser over hele landet Mandal som «en foregangsby for yrkesaktive kvinner». Hva var årsaken til det, og hadde det alltid vært sånn?

Foredraget handler om lokale kvinner som har markert seg gjennom historien, både innenfor lovens rammer og på tross av eksisterende lovverk.

Gratis inngang for å markere den kommende kvinnedagen.

Kaffe og vafler i kafeen. Åpen museumsbutikk med salg av egenprodusert ullvarer og kulturhistoriske bøker m.m.