Foredrag i Odderøya museumshavn: Skeiv regionalhistorie, tre fortellinger fra Agder

I fjor var det «Skeivt kulturår» i Norge, da vi markerte at det var 50 år siden avkriminaliseringen av mannlig homoseksualitet. I foredraget i Odderøya museumshavn vil den skeive historien før avkriminaliseringen bli drøftet med utgangspunkt i tre livsløp fra Agder.

Foredragsholder Dag Hundstad har PhD i historie fra Universitetet i Bergen i 2013 med en avhandling om regionbygging på Sørlandet. Han har tidligere vært leder for Norsk lokalhistorisk institutt, og er i dag professor og instituttleder ved Høgskolen i Innlandet.

Når: Torsdag 31. august 2023 kl. 19 i Odderøya museumshavn.
Dørene åpner kl. 18.30.

Vest-Agder-museets årskort gir gratis inngang.
Du må reservere gratisbilletten da det er begrenset antall plasser.

Historiker Dag Hundstad. Foto Thomas Brun - NTB.
Historiker Dag Hundstad. Foto: Thomas Brun / NTB.
Arrangementet er del av foredragsrekken «Historier i et museum», og finner sted i Odderøya museumshavn.

I denne foredragsserien ønsker vi å invitere til spennende foredrag knyttet til Kristiansand og Sørlandet.