Foredrag i Odderøya museumshavn: Drumtochty Castle: redningen for norske barn i krig og eksil?

I et gammelt slott i Skottland er en norsk pensjonatskole blitt opprettet. Naturen deroppe likner meget på Norges, og både lærere og elever føler seg hjemme i dette miljø. Undervisningen på skolen som har ca. 70 elever er lagt så nær opp til det pensum som blir krevet på norske skoler. Eleverne har hver sin liten jordflekk hvor de dyrker grønnsaker og blomster. Med det norske flagget i spissen marsjerer elevene ut på gårdsplassen. London, juli, 1943.
Drumtochty Castle – den norske eksilskolen i Skottland under andre verdenskrig

Foredraget i Odderøya museumshavn «Drumtochty Castle: redningen for norske barn i krig og eksil?» omhandler de norske barnas opplevelse som flyktninger i et fremmed land under andre verdenskrig, og hvilken betydning skolen hadde.

Foredragsholder Ragnhild Bie er historiker og ansatt som konservator ved D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum og har krigsseilerhistorie og andre verdenskrig som sitt spesialområde.

I 1942 kjøpte den norske eksilregjeringen et gammelt slott i Skottland, Drumtochty Castle, til bruk som kostskole for om lag 70 norske flyktningbarn mellom 6 og 15 år. Barna hadde først opplevd okkupasjon, så en dramatisk flukt over havet før ankomst Storbritannia. Der opplevde de tyske bomberegn over britiske byer før de ble sendt bort, vekk fra sine foreldre og søsken, for å gå på kostskolen i Skottland. Hvilken betydning hadde skolen for elevene, eksilregjeringen og andre aktører?

Når: Torsdag 26. oktober 2023 kl. 19 i Odderøya museumshavn.
Dørene åpner kl. 18.30.

Vest-Agder-museets årskort gir gratis inngang.
Du må reservere gratisbilletten da det er begrenset antall plasser.

Kronprins Olav hos Drumtochty Castle.
Kronprins Olav sammen med noen av barna på kostskolen. Han besøkte Drumtochty Castle flere ganger under krigen. Foto: Riksarkivet.
Kong Haakon foretok den offisielle åpningen av den norske kostskolen i 1942. Foto: Riksarkivet.
Det var kong Haakon som foretok den offisielle åpningen av den norske kostskolen i 1942. Foto: Riksarkivet.

Arrangementet er del av foredragsrekken «Historier i et museum»

I denne foredragsserien ønsker vi å invitere til spennende foredrag knyttet til Kristiansand og Sørlandet. Foredragende holdes i Odderøya museumshavn i Kristiansand.

Drumtochty Castle – den norske eksilskolen i Skottland under andre verdenskrig.

I et gammelt slott i Skottland er en norsk pensjonatskole blitt opprettet. Naturen deroppe likner meget på Norges, og både lærere og elever føler seg hjemme i dette miljø. Undervisningen på skolen som har ca. 70 elever er lagt så nær opp til det pensum som blir krevet på norske skoler. Eleverne har hver sin liten jordflekk hvor de dyrker grønnsaker og blomster. Med det norske flagget i spissen marsjerer elevene ut på gårdsplassen. London, juli, 1943 (Original bildetekst).