Foredrag i Odderøya museumshavn: Blokker med kulde over sjøen: Eksporten av naturis fra Norge 1850-1920

25. januar kl 00:00-21:00
Istrafikk 1909-1911, Frøvik, Kragerø. Foto Berg - Kragerø Museum.
Istrafikk 1909-1911, Frøvik, Kragerø. Foto: Berg - Kragerø museum. (digitaltmuseum.no)

Fra midten av 1800-tallet og omtrent til første verdenskrig var eksport av naturis en betydelig næringsgrein på Østlandet og deler av Sørlandet. Naturis ble brukt som kjølemedium i husholdninger, industri og fiskerier.

Foredragsholder Eyvind Bagle arbeider som førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum i Oslo.

Foredrag i Odderøya museumshavn: Blokker med kulde over sjøen: Eksporten av naturis fra Norge 1850-1920.
Når: Torsdag 25. januar 2024 kl. 19 i Odderøya museumshavn.
Dørene åpner kl. 18.30.

Billetter:

Vest-Agder-museets årskort gir gratis inngang.
Du må reservere gratisbilletten da det er begrenset antall plasser.

Foredraget vil vise omfanget av denne virksomheten, som foruten et stort antall anlegg på land også ga fraktoppdrag til handelsflåten. Isen var på mange måter en lunefull vare, og klimatiske forhold spilte en stor rolle i utformingen av denne «industrien». Men den opererte også i en sosial sammenheng.

Foredraget vil ta for seg ulike sider ved arbeidet med isen, og den nokså omfattende logistikken som sørget for at isblokker holdt seg mer eller mindre hele over store avstander.

Foredragsholder Eyvind Bagle disputerte i mai 2023 på avhandlingen «Nature’s Factory: A case study of Norwegian natural ice exports in the era of industrialization, 1840-1920», ved Universitetet i Sørøst-Norge. Avhandlingen kan leses her: openarchive.usn.no

Arrangementet er del av foredragsrekken «Historier i et museum», og finner sted i Odderøya museumshavn.

I denne foredragsserien ønsker vi å invitere til spennende foredrag knyttet til Kristiansand og Sørlandet.

Toppbilde: Istrafikk 1909-1911, Frøvik, Kragerø. Foto: Berg – Kragerø Museum (digitaltmuseum.no).

Istrafikk 1909-1911, Frøvik, Kragerø. Foto Berg - Kragerø Museum - DigitaltMuseum.
Istrafikk 1909-1911, Frøvik, Kragerø. Foto: Berg – Kragerø Museum – DigitaltMuseum.