Flekkefjord museums tilbud til skoler og barnehager

Flekkefjord museum består av en fredet kjøpmannsbolig fra 1724, to sjøbuer som ble gjenreist etter en brann i 1981 og ei krambu som også er museets kafé og resepsjon.

Flekkefjord museums tilbud til skoler, SFO og barnehager

Flekkefjord museum har en rekke tilbud til skoler og barnehager, tilpasset alder og behov.

Årsprogram sendes ut hver høst.

Tilbudene er gratis for alle skoleklasser og barnehager der ikke annet er annonsert.

– Hovedbygning fra 1724 med 17-, 18- og 1900-tallsinteriører. Best egnet for små grupper. Målgruppe: alle.
– «Fortellinger fra Flekkefjord»: Ulike opplegg knyttet til Flekkefjords historie generelt eller tematisk, f.eks. industri, samferdsel, andre verdenskrig.
Målgruppe: alle. Legges opp i samarbeid med lærer.
– Byvandringer. Generelle og tematiske, f.eks. StreetArt-, skulptur- og arkitekturvandringer. Varighet: ca. 1 time.
Målgruppe: alle. Legges opp i samarbeid med lærer.
– «Kanonbra»: Et opplegg på batteriet på Grønnes med historier, leker, skattejakt og sjørøververksted.
Målgruppe: barnehager, 1.–4. trinn.
– Museumsskøyta Solstrand.

Målgruppe: spesielt tilrettelagt for 5. trinn.

I tillegg har museet en rekke skiftende utstillinger i løpet av året. Følg med på nettside og Facebook for oppdatert utstillingsprogram og undervisningstilbud.

Kontaktinformasjon

Dr. Krafts gt. 15-17, Flekkefjord sentrum.

Kontakt Flekkefjord museum for mer info.

Følg med på Facebook for oppdatert utstillingsprogram og undervisningstilbud.