Finke… – Finkevogn på Setesdalsbanen

Utsnitt fra skjema for revisjon av lok og finke. SBN00768

Finke sto det på dokument i samlingen til Setesdalsbanen som nylig ble registrert. Dokumentet var et skjema laget på tynn kalkerpapir. Skjemaet viste oppgaver knyttet til «hovedrevisjon og TR for lok og finke». Hva betegnelsene TR og finke sto for, var i første omgang uklart for registrator.

Takket være god jernbanekunnskap hos verkstedsansvarlig på Setesdalsbanen, Vidar Krogstad, ble det klart at TR trolig sto for «terminrevisjon» og sammen med informasjon fra han og fra Thor Bjerke, pensjonert fotoarkivar på Norsk jernbanemuseum, kan den interessante historien bak ordet «finke» nå føres inn i registreringsskjemaet.

Om finkevogn

Den gang da det ble kjørte med damplokomotiv på Sørlandsbanen og andre banestrekninger, ble det vinterstid koblet til en finkevogn på lange tog. På disse lange togene måtte all dampkraften fra lokene bruktes til framdrift. Oppgaven til dampkjelen i finkevognen var derfor å levere varm damp til radiatorene som var i personvognene. Disse finkevognene fantes både som to-akslede og som boggivogner som den på bildet.

Konduktørvogn Fdo nr. 20059 med dampkjele for togoppvarming, en såkalt finkevogn, på Kristiansand stasjon. Foto Norsk jerbanemuseum / Herman G. Hesselink

I tillegg til å inneholde fyrkjele, hvor det trolig ble fyrt med koks, kunne vognen ha funksjon som konduktørvogn. Det var også konduktørene som var pålagt tilsyn og pass av finkekjelen. I følge historien, var dette ikke nødvendigvis en populær oppgave hos konduktørene. Først og fremst fordi de manglet innsikt i hvordan en dampkjele skulle behandles (Mæhlum s. 207)

Lenke til skjemaet slik det presenteres i DigitaltMuseum, finner du her….

Senere ble disse første vognene med dampkjele, erstattet av finker som leverte strøm til elektrisk varmeanlegg i vognene. Disse vognene brukt på strekninger der det ikke var elektrifisert. Behovet for slike finkevogner økte etter hvert som det ble mer vanlig med elektrisk oppvarming av passasjervogner. Det var vanlig å bygge om godsvogner til dette formålet (kilde: Togbutikken.)

På nettstedet DigitaltMuseum kan du finne noen flere foto av slike finkevogner:

Kilder:
Muntlige / upubliserte kilder:
  • Thor Bjerke
  • Vidar Krogstad